CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SATRACO là một công ty đa lĩnh vực, bao gồm các ngành nghề như: